De website en alle siteonderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stichting Centrummanagement Valkenswaard, hierna genoemd Centrummanagement Valkenswaard. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Centrummanagement Valkenswaard. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door het Centrummanagement Valkenswaard met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt regelematig aangevuld en/of aangepast. Het Centrummanagement Valkenswaard behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen direct en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel het Centrummanagement Valkenswaard alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is het Centrummanagement Valkenswaard niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
 
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Centrummanagement Valkenswaard, welke geen eigendom zijn van Centrummanagement Valkenswaard, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Centrum Valkenswaard. Hoewel het Centrummangement uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door het Centrummanagement Valkenswaard worden onderhouden wordt afgewezen. Het Centrummanagement Valkenswaard sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
 
Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.
 
Stichting centrummanagement Valkenswaard
Markt 19a
5554 CA Valkenswaard
tel: 040-2184042